Porady Prawne

Czy istnieje możliwość objęciem systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych jakimi są kompleksy garażowe, nie posiadające zarządcy?

Czy istnieje możliwość objęciem systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych jakimi są kompleksy garażowe, nie posiadające zarządcy?
Jeżeli istnieje taka możliwość, to w jaki sposób rozwiązać sprawę pojemników?
Wyposażenie każdego właściciela garażu w osobny pojemnik lub worek na odpady komunalne nie przynosi założonego rezultatu (system taki działa obecnie w gminie).
Czy istnieje możliwość podstawienie przez gminę dużych kontenerów dla danego kompleksu garażowego?

Czy prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w gminach jest możliwe przez zakład z którym gmina ma podpisaną umowę na wykonywanie świadczeń usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi?

Czy prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w gminach jest możliwe przez zakład  z  którym gmina ma podpisaną umowę na wykonywanie świadczeń usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi?

Odpowiedź eksperta:

Jak zdefiniować pojęcie gospodarstwa domowego?

Jak zdefiniować pojęcie gospodarstwa domowego?

Odpowiedź eksperta:

W żadnym akcie prawnym nie ma definicji legalnej gospodarstwa domowego. W związku z tym gmina podejmując uchwałę w sprawie stawki opłaty od gospodarstwa domowego może (a nawet powinna) ustalić własną definicję tego pojęcia na potrzeby tejże uchwały.

Czy w regulaminie utrzymania czystości i porządku dla poszczególnych gmin można wskazać instalację ZUO Elbląg jako regionalną instalację do zagospodarowania odpadów?

Wskazanie instalacji ZUO Elbląg jako regionalnej instalacji do zagospodarowania odpadów w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminach


Czy w regulaminie utrzymania czystości i porządku dla poszczególnych gmin można wskazać instalację ZUO Elbląg (jako regionalną instalację do zagospodarowania odpadów) i czy nie będzie to zaskarżane przez inne podmioty?

Odpowiedź eksperta:

Strony