Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały dotyczącej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie stawki tej opłaty oraz opłaty za pojemnik o określonej pojemności

W dniu 28 stycznia 2014 r. zapadł wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały dotyczącej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie stawki tej opłaty oraz opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Sygnatura akt: III SA/Po 1674/13. Powołanymi uchwałami Zgromadzenie Związku postanowiło, iż z dniem ogłoszenia uchwał stracą moc uchwały poszczególnych Rad Gmin, które to wchodzą w skład Związku Międzygminnego.  W ocenie Regionalnej Izby Obrachunkowej Zgromadzenie Związku nie ma kompetencji do decyzji o zmianie uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego. Związek Międzygminny złożył skargę na rozstrzygnięcie RIO. WSA w Poznaniu oddalił skargi Związku Międzygminnego na rozstrzygnięcia nadzorce Regionalnej Izby Obrachunkowej. WSA stwierdził, że Związek Międzygminny ma prawo ma prawo do kreowania nowych sytuacji prawnych, nie zaś do uchylania aktów normatywnych uprzednio obowiązujących na terenach gmin, które należą do Związku.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.