Jeśli gminy zawiązały związek międzygminny dla celów prowadzenia gospodarki odpadami, to jaki podmiot będzie odpowiedzialny, karany z tytułu nieosiągania poziomów selektywnej zbiórki na terenie gminy?

Podmiot odpowiedzialny, karany z tytułu nieosiągania poziomów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy


Jeśli gminy zawiązały związek międzygminny dla celów prowadzenia gospodarki odpadami, to jaki podmiot będzie odpowiedzialny, karany z tytułu nieosiągania poziomów selektywnej zbiórki na terenie gminy (gmina, czy też związek międzygminny)?

Odpowiedź eksperta:

Jeśli gminy zawiązały związek międzygminny dla celów prowadzenia gospodarki odpadami, to jaki podmiot wydaje decyzje w związku z pobieraniem opłat na terenie gminy?

Podmiot wydający decyzje w związku z pobieraniem opłat na terenie gminy


Jeśli gminy zawiązały związek międzygminny dla celów prowadzenia gospodarki odpadami, to jaki podmiot wydaje decyzje w związku z pobieraniem opłat na terenie gminy (musi to robić gmina, czy też może to robić związek międzygminny)?

Odpowiedź eksperta:

Jeśli gminy zawiązały związek międzygminny, to czy gmina poniżej 10 tys. mieszkańców może zostać podzielona na sektory obejmujące swoim obszarem tereny różnych gmin w ramach terenu gospodarki odpadami objętego związkiem międzygminnym?

Podział gminy poniżej 10 tys. mieszkańców na sektory obejmujące swoim obszarem tereny różnych gmin w ramach terenu gospodarki odpadami objętego związkiem międzygminnym


Jeśli gminy zawiązały związek międzygminny dla celów prowadzenia gospodarki odpadami, to czy gmina poniżej 10 tys. mieszkańców może zostać podzielona na sektory obejmujące swoim obszarem tereny różnych gmin w ramach terenu gospodarki odpadami objętego związkiem międzygminnym?

Odpowiedź eksperta:

Jeśli gminy zawiązały związek międzygminny dla celów prowadzenia gospodarki odpadami, to jaki podmiot organizuje przetargi dotyczące terenu danej gminy?

Podmiot organizujący przetargi dotyczące terenu danej gminy dla celów prowadzenia gospodarki odpadami


Jeśli gminy zawiązały związek międzygminny dla celów prowadzenia gospodarki odpadami, to jaki podmiot organizuje przetargi dotyczące terenu danej gminy (musi to robić gmina, czy też może to robić związek międzygminny)?

Odpowiedź eksperta:

Strony