Koniec z dyktatem niskiej ceny

Przegląd Komunalny

Nowa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych moze znacząco wpłynąć na zasady udzielania zamówień na odbiór i zagospodarowanie odpadów (...)

Pojemniki na odpady - Wspólnota mieszkaniowa

Jedna z najistotniejszych zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczy gospodarowania pojemnikami na odpady. Kto w nowym systemie ma obowiązek zakupienia tych pojemników, a także ile, jakiego rodzaju, pojemności i koloru powinno ich być - to najczęstsze z pytań przysyłanych do nas przez Czytelników.

Windykacja opłaty śmieciowej

Wspólnota Mieszkaniowa

Najpóźniej dnia 1 lipca 2013r. zaczną obowiązywać nowe zasady rozliczania się za wywóz śmieci. Zgodnie z nimi zarządca nieruchomości wspólnej we wspólnocie mieszkaniowej będzie miał obowiązek złożyć do urzędu gminy, za każdy lokal, deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , a także (...)

Obliczanie i pobieranie opłat śmieciowych we wspólnocie

Wspólnota Mieszkaniowa

Z dniem 1 stycznia 2012r. weszła w życie nowelizacja ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowelizacja ta wprowadziła nowe zasady rozliczania się za wywóz śmieci. Dotychczas każdy właściciel nieruchomości miał obowiązek zawrzeć z firmą wywozową indywidualną umowę na (...)

Strony