Odbieranie odpadów z nieruchomości w części zamieszkałych

Czy ustawa daje możliwość pobierania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość zamieszkałą a w części niezamieszkałą bez objęcia wszystkich nieruchomości niezamieszkałych systemem odbioru odpadów komunalnych?

Odpowiedź eksperta:

Jeżeli gmina nie dokona przejęcia obowiązków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, to jest zobowiązana do odbioru przedmiotowych odpadów wyłącznie z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W takim przypadku, w odniesieniu do nieruchomości „mieszanych”, to jest nieruchomości będących w części zamieszkałymi, a w części niezamieszkałymi (art. 6j ust. 4 UCPG), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna być naliczana wyłącznie dla części zamieszkałej.

Wydaje się bowiem, iż rozwiązanie zawarte przez ustawodawcę w art. 6j ust. 4 i 5 UCPG, zgodnie z którym w przypadku nieruchomości, których część stanowi nieruchomość zamieszkaną przez mieszkańców, a część nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, właściciele tych nieruchomości mieszanych mogą być rozliczani tak, jak właściciele nieruchomości zamieszkałych lub nieruchomości niezamieszkałych lub też przy zastosowaniu obu tych stawek jako sumy opłat obliczonych zgodnie z powyższymi sposobami (wyboru dokonuje rada gminy) – z uwagi na wykładnię literalną przywołanych przepisów – dotyczy wyłącznie sytuacji powzięcia przez radę gminy uchwały o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli wszystkich nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, a tym samymobjęcia jednolitym systemem całego obszaru gminy.

Jeżeli natomiast rada gminy nie postanowi o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli wszystkich nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, nie ma obowiązku (ani podstawy prawnej) odbierania odpadów komunalnych w części nieruchomości mieszanej, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W konsekwencji w przedmiotowej sytuacji brak jest podstaw do naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla części niezamieszkałej nieruchomości „mieszanej”.


Hasła kluczowe:

utrzymanie czystości i porządku w gminach,nieruchomości mieszane, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/

Udostępnij

Skomentuj

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.
Graficzne pułapki CAPTCHA
Wprowadź znaki widoczne na obrazku.