Wyrok WSA w Lublinie z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie kary za nieterminowe złożenie sprawozdania z ilości odebranych odpadów komunalnych

Obowiązek składania sprawozdań kwartalnych przez przedsiębiorców odbierajacych odpady komunalne z nieruchomości na terenie gminy wynika z ustawy UCPG. Obowiazek ten jest obwarowany sankcją. W opini sądów administracyjnych kwetsią sporną jest to kogo nalezy uznać za podmiot odbierający odpady komunalne. Ustawodawca uznał składanie sprawozdań zerowych za konieczne.