Czy gmina może scedować egzekucję na inne podmioty gospodarcze?

Egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Czy gmina może scedować egzekucję na inne podmioty gospodarcze? Jeśli w świetle znowelizowanej ustawy gmina przejmuje władztwo nad odpadami, to tylko prezydent, burmistrz lub wójt jest odpowiedzialny za pobieranie nowej opłaty?

Odpowiedź eksperta: