Napisali o nas: Gospodarka odpadami w Europie- dobre praktyki- Logistyka odzysku

Na łamach Logistyki Odzysku nr 1/2015 r. pojawił się artykuł pt. Gospodarka odpadami w Europie- dobre praktyki dotyczący międzynarodowej konferencji w Zakopanem w dniach 17-18 listopada 2015 r. pt. "Europejskie modele funkcjonowania systemów gospodarki odpadami- dobre praktyki współpracy w aspekcie funkcjonowania klastrów" w której prelegentem była m.in. radca prawny Agnieszka Dylong i radca prawny Jędrzej Klatka.

Czy władze gminy mogą zadanie własne o charakterze publicznym przekazać spółce i w jakim zakresie?

Obowiązek przekazywania właściwym organom sprawozdań przez podmioty odbierające odpady komunalne


Gmina nie posiadając środków na wdrożenie ustawy zleciła zarządzanie budowanym systemem własnej spółce zajmującej się przyjmowaniem odpadów. Spółka natomiast jest w konsorcjum z drugim komercyjnym podmiotem  do realizacji zadania zagospodarowania  odpadów na terenie spółki.