Wyrok WSA w Łodzi z dnia 18 maja 2015r. dot. podatku w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług zagospodarowania odpadów

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 18 maja 2015r. dotyczący podatku w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług zagospodarowania odpadów, WSA postanowił, że miasto ma pełne prawo do odliczenia podatku.