Jakie informacje o podmiocie odbierającym odpady komunalne powinna umieścić gmina na swojej stronie internetowej?

Czy gmina powinna od 1 stycznia 2012 r. udostępnić na stronie internetowej urzędu gminy (zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9c ustawy u.c.p.g.) informacje o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust.1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art.