Czy prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w gminach jest możliwe przez zakład z którym gmina ma podpisaną umowę na wykonywanie świadczeń usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi?

Czy prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w gminach jest możliwe przez zakład  z  którym gmina ma podpisaną umowę na wykonywanie świadczeń usług publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi?

Odpowiedź eksperta:

Czy władze gminy mogą zadanie własne o charakterze publicznym przekazać spółce i w jakim zakresie?

Obowiązek przekazywania właściwym organom sprawozdań przez podmioty odbierające odpady komunalne


Gmina nie posiadając środków na wdrożenie ustawy zleciła zarządzanie budowanym systemem własnej spółce zajmującej się przyjmowaniem odpadów. Spółka natomiast jest w konsorcjum z drugim komercyjnym podmiotem  do realizacji zadania zagospodarowania  odpadów na terenie spółki.