Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody pomorskiego w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdza się nieważność § 4 uchwały nr XXI/233/12 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za przyjęcie odpadów na teren składowiska w miejscowości Nowy Dwór...