Uchwała RIO w Poznaniu w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami

Z postanowień zawartych w uchwale wynika, że jest aktem prawa miejscowego, gdyż zawiera normy o charakterze generalnym i abstrakcyjnym nadające się do bezpośredniego stosowania i skierowane są do właścicieli nieruchomości czyli podmiotów zewnętrznych wobec gminy. Powyższe ustalenie znajduje potwierdzenie w treści § 5 uchwały określającej termin wejścia w życie – „Uchwała wchodzi w życie po ...