Publikacja: Wójt może zakazać przedsiębiorcy wywożenia odpadów komunalnych. Jednak nie zawsze - opinia r. pr. Dominiki Nosal, Dziennik Gazeta Prawna

W dniu 8 listopada 2017 r. na łamach czasopisma Dziennik Gazeta Prawna ukazał się artykuł pt. "Wójt może zakazać przedsiębiorcy wywożenia odpadów komunalnych. Jednak nie zawsze" autorstwa radcy prawnego Dominiki Nosal. Artykuł obejmuje tematykę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w odniesieniu do zakazu prowadzenia takiej działalności.

Pojemniki na odpady - Wspólnota mieszkaniowa

Jedna z najistotniejszych zmian wprowadzonych nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dotyczy gospodarowania pojemnikami na odpady. Kto w nowym systemie ma obowiązek zakupienia tych pojemników, a także ile, jakiego rodzaju, pojemności i koloru powinno ich być - to najczęstsze z pytań przysyłanych do nas przez Czytelników.

Windykacja opłaty śmieciowej

Wspólnota Mieszkaniowa

Najpóźniej dnia 1 lipca 2013r. zaczną obowiązywać nowe zasady rozliczania się za wywóz śmieci. Zgodnie z nimi zarządca nieruchomości wspólnej we wspólnocie mieszkaniowej będzie miał obowiązek złożyć do urzędu gminy, za każdy lokal, deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , a także (...)

Obliczanie i pobieranie opłat śmieciowych we wspólnocie

Wspólnota Mieszkaniowa

Z dniem 1 stycznia 2012r. weszła w życie nowelizacja ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowelizacja ta wprowadziła nowe zasady rozliczania się za wywóz śmieci. Dotychczas każdy właściciel nieruchomości miał obowiązek zawrzeć z firmą wywozową indywidualną umowę na (...)