Referencje spółki cywilnej „TADEUSZ BIS” z Mikołowa dla Kancelarii Radców Prawnych Klatka i Partnerzy za profesjonalne i skuteczne prowadzenie sprawy administracyjnej.

W dniu 15 marca 2019 r. Firma Handlowa TRANSBUD-WULKAN Zdzisław Wszoła

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach poświadcza o profesjonalnej i należycie wykonanej obsłudze prawnej przez Kancelarię.

Radca prawny Jędrzej Klatka z Kancelarii Radców Prawnych Klatka i Partnerzy w Katowicach, wygłosił w dniu 7 kwietnia 2015 r. w Dębicy prelekcję nt. Zmiany wynikające z uchwalonej w dniu 28.11.2014 r.

Niniejszym zaświadczamy, że radca prawny Jędrzej Klatka z Kancelarii Radców Prawnych Klatka i Partnerzy w Katowicach pełni pomoc prawną przy inwestycji polegającej na budowie instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji Termicznej Odpadów i Osadów Ściekowych S.A.

Waste Klaster

Kancelaria Radców Prawnych Klatka i Partnerzy jest członkiem WASTE-KLASTER - sieci powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami branż związanych z gospodarką odpadami.

Referencje Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Opolu za przeprowadzenie trzygodzinnego wykładu nt. "Zmiany wynikające z uchwalonej w dniu 28 listopada 2014 r. nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach"

Referencje FRDL im. W. Pańki za przeprowadzenie szkolenia nt. nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przetargów na odbiór odpadów przez radcę prawnego Jędrzeja Klatkę i radcę prawnego Agnieszkę Dylong

Strony