Prawnicy naszej kancelarii specjalizują się w prowadzeniu szkoleń prawnych z zakresu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 ze zm.). Szkolenia prowadzone są przez radców prawnych  o dużym doświadczeniu zawodowymautorów publikacji i opracowań z zakresu w/w ustawy, dzięki czemu nasze szkolenia mają wymiar praktyczny.

Masz pytania?

Skontaktuj się z naszym ekspertem

/
/