Radca Prawny Agnieszka Dylong

Wpisany na listę radców prawnych Nr rej. Kt 3013

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

Życiorys

 • studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w latach 2003 ? 2008; uzyskanie tytułu magistra w 2008 r.,
 • w 2006 r. w ramach stypendium odbyła półroczne studia w Paryżu na Uniwersytecie Paris 12,
 • wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach w 2012 r.,
 • znajomość języka angielskiego potwierdzona certyfikatem Certificate of Advanced English,
 • znajomość języka francuskiego potwierdzona Diplôme approfondi de langue française (DALF), w tym języka francuskiego prawniczego potwierdzona dyplomem z wyróżnieniem Paryskiej Izby Przemysłowo ? Handlowej (CCIP),
 • praktyka prawnicza w Kancelarii Radców Prawnych Klatka i Partnerzy od lutego 2008 r.,
 • współautorka Poradnika dla gmin Gospodarowanie odpadami komunalnymi, Warszawa 2012
 • współautorka "Analizy obowiązujących aktów prawnych dotyczących tematyki azbestowej" sporządzonej na zlecenie Ministerstwa Gospodarki,
 • współautorka artykułu pt. "In house w odpadach- można czy nie można?", Przegląd Komunalny nr 7/2014 r., s. 30-31,
 • autorka artykułu pt. Udostępnianie potencjału osobowego, Przetargi Publiczne, sierpień 2014 r., s. 28-30,
 • autorka artykułu pt. Gdzie składować odpady?, Monitor Zamówień Publicznych, marzec 2015 r., s. 4-7,
 • autorka artykułu pt. Kryteria w przetargach "śmieciowych", Przetargi Publiczne, wrzesień 2015 r. s. 13-17.
 • zajmuje się w szczególności sprawami z zakresu zamówień publicznych, ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami oraz transportu publicznego.

Certyfikaty

Referencje