Referencje Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Opolu za przeprowadzenie trzygodzinnego wykładu nt. "Zmiany wynikające z uchwalonej w dniu 28 listopada 2014 r. nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach"