MB Recycling

Niniejszym zaświadczamy, iż w dniu 26 września 2012 p. Jędrzej Klatka prowadził dla MB Recycling dwa 75 minutowe szkolenia dla przedstawicieli samorządów na temat ...