Referencje FRDL im. W. Pańki za przeprowadzenie szkolenia nt. nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przetargów na odbiór odpadów przez radcę prawnego Jędrzeja Klatkę i radcę prawnego Agnieszkę Dylong