Porady Prawne

Czy regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych mogą być tworzone przez konsorcja?

Tworzenie regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych


Czy regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach po nowelizacji z dnia 1 lipca 2011 r. mogą być tworzone przez konsorcja?

Gminy, realizując zadania polegające na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, są obowiązane do:

Jak należy ustalić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Ustalenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Jak należy ustalić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Zgodnie z art. 6k ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także określenia stawki takiej opłaty dokonuje rada gminy. Obowiązki te mają zostać zrealizowane w formie uchwały.

Czy usługi dodatkowe wykonywane przez gminę na rzecz właścicieli nieruchomości powinny odbywać się na podstawie umowy cywilnoprawnej, czy na podstawie deklaracji?

Usługi dodatkowe wykonywane przez gminę na rzecz właścicieli nieruchomości


Czy usługi dodatkowe wykonywane przez gminę na rzecz właścicieli nieruchomości powinny odbywać się na podstawie umowy cywilnoprawnej, czy na podstawie deklaracji?

Odpowiedź eksperta:

Strony