Tytuł:
Warunki udziału w postępowaniu w przetargach na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Autor: 
Agnieszka Dylong
Cena: 
2,46 zł

Zawartość:

 • Warunki udziału w postępowaniu
  • Art. 22 Pzp – warunki pozytywne
  • Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (art. 22 ust. 1 pkt 1 Pzp)
 • Uprawnienia – wpis do RDR
 • Jakie kody odpadów ma obejmować wpis do RDR?
 • Uprawnienia
  • Uprawnienia - wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • Uprawnienia - zezwolenie na zbieranie odpadów
  • Uprawnienia - zezwolenie na zbieranie odpadów a PSZOK
  • Zezwolenie na zbieranie odpadów a PSZOK - NOWELIZACJA
  • Uprawnienia - zezwolenie na transport odpadów
  • Uprawnienia - zezwolenie na przetwarzanie odpadów
 • Wiedza i doświadczenie
 • Referencje
 • Potencjał techniczny
 • Pojazdy
 • Baza magazynowo-transportowa
  • odległość
 • Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)
 • Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) - NOWELIZACJA
 • RIPOK a NOWELIZACJA
 • RIPOK
 • Osoby zdolne do wykonania zamówienia
 • Sytuacja ekonomiczna i finansowa
 • Oferta wspólna
 • Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
 • Pełnomocnictwo
 • Odpowiedzialność solidarna
 • Skutki solidarnej odpowiedzialności
 • Wadium a oferta wspólna
 • Warunki udziału w postępowaniu a oferta wspólna
 • Doświadczenie a oferta wspólna
 • Potencjał ekonomiczny i finansowy a oferta wspólna
 • Polisa ubezpieczeniowa a oferta wspólna
 • Dokumenty w ofertach wspólnych

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.