Tytuł:
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty w przetargach na odbiór i zagospodarowanie odpadów
Autor: 
Agnieszka Dylong
Cena: 
2,46 zł

Zawartość:

 • Najkorzystniejsza oferta
 • Jakie są kryteria oceny oferty?
 • Opis kryteriów
 • Zmiana kryteriów oceny ofert
 • Wprowadzenie podkryteriów
 • Cena jako obligatoryjne kryterium oceny ofert
 • Cena w przetargach na odbiór lub zagospodarowanie odpadów komunalnych
 • Przypisywanie wag w kryterium ceny
 • Opis sposobu oceny oferty w zakresie ceny
 • Cena a podatek VAT
 • VAT w przetargach na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
 • VAT a tzw. usługi dodatkowe
 • Cena jednostkowa ujemna
 • Zysk ze sprzedaży surowców wtórnych
 • Pozacenowe kryteria oceny ofert
 • Opis i ocena kryterium pozacenowego
 • Pozacenowe kryteria oceny ofert
  • przykłady z praktyki
   • NEGATYWNE
  • zielone zamówienia
  • podsumowanie
 • Rażąco niska cena
 • Kryteria oceny ofert – nowa dyrektywa 2014/24

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.