Czy mieszkańcy gminy muszą samodzielnie wypowiadać firmom dotychczas odbierającym odpady umowy na odbiór śmieci czy same tracą ważność w związku z wejściem nowych przepisów?

Wypowiedzenie umowy na odbiór śmieci po wejściu w życie nowych przepisów


Czy mieszkańcy gminy muszą samodzielnie wypowiadać firmom dotychczas odbierającym odpady umowy na odbiór śmieci ( niektóre z nich przewidują 6-miesięczny okres wypowiedzenia ) czy same tracą ważność w związku z wejściem nowych przepisów?

Odpowiedź eksperta:

Czy umowy zawarte w dniu wejścia w życie nowelizacji UPCG wygasną automatycznie z dniem 30 czerwca 2013 r., czy trzeba będzie je wypowiedzieć?

Umowy zawarte w dniu wejścia w życie nowelizacji UPCG


Proszę o wyjaśnienie kwestii umów cywilnoprawnych - obecnie zawartych z podmiotami prywatnymi na odbiór odpadów stałych z nieruchomości. Umowy te zawarte bądź nowo zawierane będzie trzeba wypowiedzieć czy obligatoryjnie zostaną wypowiedziane z dniem 30 czerwca 2013 a może aktualne zawierać na czas określony?