Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

Na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 oraz z 2013 r. poz. 21) zarządza się, co następuje (...) Zagrożenie tąpaniami § 3. 1. Podstawowym kryterium oceny zagrożenia tąpaniami jest możliwość zaistnienia w górotworze skłonnym do tą- pań lub w skałach skłonnych do tąpań: 1) wstrząsu górotworu lub 2) odprężenia w wyrobisku lub jego części, lub 3) tąpnięcia w wyrobisku lub jego części ...

Czy usługi dodatkowe wykonywane przez gminę na rzecz właścicieli nieruchomości powinny odbywać się na podstawie umowy cywilnoprawnej, czy na podstawie deklaracji?

Usługi dodatkowe wykonywane przez gminę na rzecz właścicieli nieruchomości


Czy usługi dodatkowe wykonywane przez gminę na rzecz właścicieli nieruchomości powinny odbywać się na podstawie umowy cywilnoprawnej, czy na podstawie deklaracji?

Odpowiedź eksperta:

Filtr

Art. ustawy:

Typ treści: