Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zezwolenia w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych (szamba) i transportu nieczystości ciekłych

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Strony