Nowy cennik porad - nowe rabaty

Od dnia 1 stycznia 2016 r. obowiązuje nowy cennik, z którego wynika, że Kancelaria udziela rabatów:
- 20 % rabatu za pierwszą poradę ustną dla nowych Klientów,
- 20 % rabatu dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz
- 16 % rabatu dla osób wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Szkolenie- z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z „przetargów śmieciowych”

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez Lubuskie Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z „przetargów śmieciowych”, które odbędzie się 16.04.2015r. w Warszawie. Szkolenie poprowadzi: radca prawny Jędrzej Klatka i radca prawny Agnieszka Dylong.

Szkolenie - Prawo śmieciowe - przepisy i praktyka, najnowsze zmiany.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu organizowanym przez J.G. Training szkolenia specjalistyczne pt. Prawo śmieciowe - przepisy i praktyka, najnowsze zmiany., które odbędzie się 20.04.2015r. w Katowicach. Szkolenie poprowadzi: radca prawny Jędrzej Klatka i radca prawny Agnieszka Dylong. Więcej informacji o szkoleniu

Sprawozdanie Sejmu dot. projektu ustawy o UCPG

Sprawozdanie Stenograficzne z 77 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 października 2014 r. w sprawie projektu ustaw o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie ustawy o własności lokaliSejm wysłuchał sprawozdania komisji przedstawionego przez pana posła Tadeusza Arkita oraz przeprowadził dyskusję, w trakcie której zgłoszono poprawki.