Utrzymanie porządku
i czystości w gminach

Ekspertyzy
i opinie prawne

Potrzebujesz
pomocy prawnej?

Zaufaj profesjonalistom

Problemy prawne
prawo śmieciowe

Pomagamy zapobiegać
i rozwiązywać

Zadbaj o swoje interesy

Powierz nam swoje
bezpieczeństwo prawne

Sprzątanie z chodników błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń


Na kim ciąży obowiązek uprzątnięcia z chodników błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń?

Obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ciąży na właścicielu tej nieruchomości.

Jednakże jeżeli na chodniku dopuszczony jest płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych, to obowiązek jego uprzątnięcia spoczywa na podmiocie, który pobiera z tego tytułu opłaty.