Utrzymanie czystości i porządku w gminach.

Ekspertyzy i opinie prawne.

Przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Zaufaj profesjonalistom.

Odwołania do KIO | Zaskarżenie SIWZ.

Nie ma sprawy. Umiemy to robić.

Bądź szybszy od konkurencji. Możesz wygrać ten przetarg.

Zadbaj o swoje interesy.


Utrzymanie czystości i porządku w gminach - Prawo Śmieciowe


Poradnik - Utrzymanie czystości i porządku w gminach.

Poradnik Prawo Śmieciowe ma na celu opis najczęściej spotykanych w praktyce problemów z zakresu ustaw: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i o odpadach.

więcej »

Dziedziny Prawa

Zajmujemy się kompleksową obsługą prawną w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zakres pomocy prawnej obejmuje również ustawy:
- o odpadach
- o zamówieniach publicznych
- o samorządzie gminnym
- o partnerstwie publiczno-prywatnym
- Znamy się również na zamówieniach publicznych.

więcej »

Zakres usług

- emailowe konsultacje prawne związane z nowelizacją UCPG,

- szkolenia nt. Regulaminu śmieciowego, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie i prawa zamówień publicznych,

- opracowanie: ogłoszenia o przetargu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

- pomoc przy zaskarżeniu SIWZ, wzory umów, zastępstwo w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą.